Oferta

Home / Oferta

Oferta

Działka Sprzedaż: Koszalin
Nr oferty 700378
Liczba pokoi 0
Cena 940 610 PLN
Powierzchnia 8551.00 m2

OFERTA DLA DEVELOPERA LUB POD USŁUGI - HALĘ. OFERTA NA WYŁĄCZNOŚĆ.
Na sprzedaż działka oznaczona numerem 60/14 - Działka o pow. 0,8551ha. Grunt idealny na stworzenie w tym miejscu małego osiedla domów. Właściciel uzyska warunki na media (prąd, woda - w trakcie ). W ewidencji gruntów działki sklasyfikowane jako grunty orne klasy RIIIb i RIVa. Działka lokalizacyjnie również idealna pod budowę hali.

W sąsiedztwie wybudowane nowe osiedle bloków, Polo, Biedronka, domy wolno stojące.


Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Koszalina, zatwierdzonym Uchwałą Nr XLVII/673/2014 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 4 września 2014 r., przedmiotowa nieruchomość znajduje się na obszarze elementarnym oznaczonym symbolem S.06a.MW/MN o poniższych kierunkach rozwoju:Funkcja dominująca: mieszkaniowa w zabudowie wielorodzinnej i jednorodzinnej intensywnej,Funkcje uzupełniające: usługi ponadpodstawowe oraz typu podstawowego, obsługa komunikacji w pasie szerokości do 100m wzdłuż ulicy Połczyńskiej.


1. Uchwała Nr V/91/2019 w dniu 25 kwietnia 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Sarzyna” w Koszalinie (pow. opracowania - 405,56 ha)
Etap sporządzania planu – Projekt planu po wprowadzaniu poprawek wynikających z uwzględnienia złożonych uwag został ponownie wyłożony  do publicznego wglądu w terminie od dnia 27 grudnia 2023 r. do 19 stycznia 2024 r.
Projekt planu prowadzi – Główny Specjalista Witold Korzyński, Podinspektor Andrzej Popowicz, tel. 94 348 87 80.

Podana cena jest ceną netto. Należy doliczyć VAT w stawce 23%.

NIEODPŁATNA SŁUŻEBNOŚĆ GRUNTOWA PRZEJAZDU I PRZECHODU NA DZIAŁCE NUMER 60/13, NA RZECZ KAŻDOCZESNEGO WŁAŚCICIELA DZIAŁKI GRUNTU NUMER 60/14, POLEGAJĄCA NA PRAWIE PRZEJAZDU I PRZECHODU WRAZ Z PRAWEM WYBUDOWANIA NIEZBĘDNEJ INFRASTRUKTURY ZASILAJĄCEJ DZIAŁKĘ NUMER 60/14, W CELU UMOŻLIWIENIA DOSTĘPU DO DROGI PUBLICZNEJ PRZY ULICY POŁCZYŃSKIEJ.
Oferta na wyłączność.
Prezentacja po kontakcie telefonicznym z pośrednikiem prowadzącym, licencja zawodowa nr 3101.
Informacje o zdolności kredytowej i formalności związane z kredytowaniem nieruchomości w biurze.

Opiekun oferty

Nieruchomości Krysiak i Wysokiński

Tel. kom.   602 470 401
e-mail       gosia_krysiak@wp.pl

Działka Sprzedaż: Koszalin
Nr oferty 700378
Liczba pokoi 0
Cena 940 610 PLN
Powierzchnia 8551.00 m2

OFERTA DLA DEVELOPERA LUB POD USŁUGI - HALĘ. OFERTA NA WYŁĄCZNOŚĆ.
Na sprzedaż działka oznaczona numerem 60/14 - Działka o pow. 0,8551ha. Grunt idealny na stworzenie w tym miejscu małego osiedla domów. Właściciel uzyska warunki na media (prąd, woda - w trakcie ). W ewidencji gruntów działki sklasyfikowane jako grunty orne klasy RIIIb i RIVa. Działka lokalizacyjnie również idealna pod budowę hali.

W sąsiedztwie wybudowane nowe osiedle bloków, Polo, Biedronka, domy wolno stojące.


Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Koszalina, zatwierdzonym Uchwałą Nr XLVII/673/2014 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 4 września 2014 r., przedmiotowa nieruchomość znajduje się na obszarze elementarnym oznaczonym symbolem S.06a.MW/MN o poniższych kierunkach rozwoju:Funkcja dominująca: mieszkaniowa w zabudowie wielorodzinnej i jednorodzinnej intensywnej,Funkcje uzupełniające: usługi ponadpodstawowe oraz typu podstawowego, obsługa komunikacji w pasie szerokości do 100m wzdłuż ulicy Połczyńskiej.


1. Uchwała Nr V/91/2019 w dniu 25 kwietnia 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Sarzyna” w Koszalinie (pow. opracowania - 405,56 ha)
Etap sporządzania planu – Projekt planu po wprowadzaniu poprawek wynikających z uwzględnienia złożonych uwag został ponownie wyłożony  do publicznego wglądu w terminie od dnia 27 grudnia 2023 r. do 19 stycznia 2024 r.
Projekt planu prowadzi – Główny Specjalista Witold Korzyński, Podinspektor Andrzej Popowicz, tel. 94 348 87 80.

Podana cena jest ceną netto. Należy doliczyć VAT w stawce 23%.

NIEODPŁATNA SŁUŻEBNOŚĆ GRUNTOWA PRZEJAZDU I PRZECHODU NA DZIAŁCE NUMER 60/13, NA RZECZ KAŻDOCZESNEGO WŁAŚCICIELA DZIAŁKI GRUNTU NUMER 60/14, POLEGAJĄCA NA PRAWIE PRZEJAZDU I PRZECHODU WRAZ Z PRAWEM WYBUDOWANIA NIEZBĘDNEJ INFRASTRUKTURY ZASILAJĄCEJ DZIAŁKĘ NUMER 60/14, W CELU UMOŻLIWIENIA DOSTĘPU DO DROGI PUBLICZNEJ PRZY ULICY POŁCZYŃSKIEJ.
Oferta na wyłączność.
Prezentacja po kontakcie telefonicznym z pośrednikiem prowadzącym, licencja zawodowa nr 3101.
Informacje o zdolności kredytowej i formalności związane z kredytowaniem nieruchomości w biurze.