Oferta

Home / Oferta

Oferta

Działka budowlana Sprzedaż: Sianów
Nr oferty 610414
Liczba pokoi 0
Cena 129 000 PLN
Powierzchnia 1548.00 m2

Działka gruntu, niezabudowana z wydanymi warunkami zabudowy budowa dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolno stojących wraz z warunkami podziału geodezyjnego. Wysokość zabudowy do 9m, szerokość elewacji frontowej do 18m, wielkość zabudowy 18%, dachy strome, dwu lub wielospadowe, powierzchnia biologicznie czynna  min. 50%. Minimalna wielkość wydzielanej działki - 800m2, dopuszcza się wydzielenie do dwóch działek przeznaczonych pod zabudowę.

Teren płaski i suchy.

Sposób zaopatrzenia w wodę z indywidualnych ujęć wody, docelowo z sieci wodociągowej.

Energia elektryczna zgodnie z warunkami przyłączenia do sieci. Energia ok. 180m od działki.

Energia ciepła - według indywidualnych rozwiązań, dopuszcza się nisko emisyjne i nieemisyjne źródła ciepła jak: kotły na biomasę, gazowe,  olejowe i elektryczne. Bezwzględny zakaz instalowania źródła ciepła na paliwo stałe o klasie niższej niż 5 klasa według normy EN 303-5.

 

Opiekun oferty

Nieruchomości Krysiak i Wysokiński

Tel. kom.   792 763 241
e-mail       nwkbiuro@gmail.com

Działka budowlana Sprzedaż: Sianów
Nr oferty 610414
Liczba pokoi 0
Cena 129 000 PLN
Powierzchnia 1548.00 m2

Działka gruntu, niezabudowana z wydanymi warunkami zabudowy budowa dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolno stojących wraz z warunkami podziału geodezyjnego. Wysokość zabudowy do 9m, szerokość elewacji frontowej do 18m, wielkość zabudowy 18%, dachy strome, dwu lub wielospadowe, powierzchnia biologicznie czynna  min. 50%. Minimalna wielkość wydzielanej działki - 800m2, dopuszcza się wydzielenie do dwóch działek przeznaczonych pod zabudowę.

Teren płaski i suchy.

Sposób zaopatrzenia w wodę z indywidualnych ujęć wody, docelowo z sieci wodociągowej.

Energia elektryczna zgodnie z warunkami przyłączenia do sieci. Energia ok. 180m od działki.

Energia ciepła - według indywidualnych rozwiązań, dopuszcza się nisko emisyjne i nieemisyjne źródła ciepła jak: kotły na biomasę, gazowe,  olejowe i elektryczne. Bezwzględny zakaz instalowania źródła ciepła na paliwo stałe o klasie niższej niż 5 klasa według normy EN 303-5.